Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych


Chorzów, ul. Omańkowska 1 - Ośrodek Promocji Rodziny
tel. 501 487 344
email: sekty_katowice@op.pl
Ośrodek specjalizuje się w problematyce:

 • sekty, grupy psychomanipulacyjne
 • subkultury i nieformalne grupy młodzieżowe.
 • ogólna pomoc psychologiczna i pedagogiczna.

Zadania ośrodka:

 • udzielanie informacji na temat sekt destrukcyjnych, nowych ruchów religijnych oraz różnych grup kultowych, w/w informacje udzielane są gł. rodzicom i osobom bezpośrednio zainteresowanym.
 • informowanie o sposobach werbunku (psychotechniki), pracy nad osobą zwerbowaną (tzn. zmiany systemu wartości i świadomości), a także o konsekwencjach przynależności do różnych sekt religijnych (psychologiczne, duchowe i fizyczne)
 • organizowanie spotkań, dyskusji i prelekcji w Szkołach, Poradniach Pedagogiczno - Psychologicznych i innych placówkach oświatowych i kościelnych na wyżej wymienione tematy
 • zbieranie i archiwizowanie materiałów kolportowanych przez różne organizacje religijne i sekty destrukcyjne
 • przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych osobom poszkodowanym przez destrukcyjne grupy i pomaganie im w odnalezieniu się w społeczeństwie

W ramach ośrodka prowadzone są:

 • archiwum materiałów prasowych i wydawnictw,
 • telefon zaufania - czynny codziennie od 7:00 do 22:00 - 0 501 48 73 44
 • terapia indywidualna
 • konsultacje, rozmowy indywidualne itp.
 • działalność informacyjna w mediach,
 • działalność profilaktyczna w szkołach i innych placówkach społeczno- edukacyjnych,
 • pomoc duchowa dla osób poszkodowanych i ich rodzin,
 • pomoc prawna - obecnie w Centrum udziela się jako wolontariusz student prawa
 • Śląskie Centrum nie zajmuje się poszukiwaniem zaginionych ludzi, deprogramingiem czy wyrywaniem z sekt w pewnych określonych sprawach współpracuje z Komendami Policji,
 • specjalistyczne szkolenia - Psychologowie i Pedagodzy Szkolni, Kuratorzy Sądowi, Pracownicy Zakładu Karnego dla Nieletnich w Pszczynie, Policja - Wydział Prewencji, Straż Miejska, Pracownicy Socjalni itp.
 • Publikacje - nie publikujemy materiałów informacyjnych natomiast pozostawiamy materiały na dyskietkach, z których szkoły mogą korzystać.

<<< Raport 1999-2000 (PDF 129KB) >>>

<<< Raport 2001 (PDF 142KB) >>>

<<< Raport 2002 (PDF 177KB) >>>

<<< Raport 2003 (PDF 193KB) >>>

<<< Raport 2004 (PDF 163KB) >>>

<<< Raport 2005 (PDF 164KB) >>>Valid XHTML 1.0!